Elke level 3 of level 5 CAT-therapeut voldoet aan het CAT-competentieprofiel. Voor beide levels is een volledig competentieprofiel ontwikkeld waar deze therapeuten (blijvend) aan moeten voldoen. Naast dit competentie profiel voldoet elke CAT-therapeut aan het CAT natuurgeneeskundig profiel. Dit profiel zegt alles over de werkwijze van de therapeuten die door CAT-complementair erkend zijn. Het CAT natuurgeneeskundig profiel bestaat uit de volgende onderdelen:
Bitnami