Op deze pagina kun je vinden welke behandelingen van welke CAT-therapeuten door welke zorgverzekeraars worden vergoed. Deze informatie geldt voor complementaire behandelaars en voor complementaire behandelvormen en hebben betrekking op gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullende pakket van zorgverzekeringsmaatschappijen of zorgverzekeraars. Bovenaan de pagina staan algemeen geldende regels, onderaan de pagina staan uitzonderingen. Deze pagina wordt zo veel mogelijk up to date gehouden.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij stichting Complementair Aanvullende Therapeuten zijn alle level 3 en level 5 CAT-therapeuten. Je kunt terugvinden wie dit zijn op deze pagina, onderaan de pagina staat tevens een lijst met namen. De complementaire behandelingen die deze therapeuten geven worden gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket van de volgende zorgverzekeraars (tenzij de behandelingen behoren tot een uitzondering waarbij dit niet het geval is, zie onderaan de pagina bij “Uitzonderingen”):

Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden, Zorg

Vanaf 1-1-2019: Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO en OZF, ONVZ

 

Level 5 CAT-therapeuten

Level 5 CAT-therapeuten worden vergoed door meer zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. Op deze pagina kun je zien welke therapeuten level 5 zijn. De volgende zorgverzekeraars vergoeden tevens de behandelingen van level 5 CAT-therapeuten (in aanvulling op de zorgverzekeraars die hierboven genoemd worden):

Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, De Friesland Zorgverzekeraar, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé, Caresq, Besure, National Academic, Promovendum, Iptiq

Uitzonderingen

Er zijn behandelvormen uitgesloten van vergoeding

Deze behandelvormen zijn uitgesloten op basis van regelgeving die actueel is rondom deze behandelvormen.

 • Tantra massage: Voor dit werk kan in bepaalde gevallen een vergunning tot sekswerker nodig zijn.
 • Natte cupping/Wet cupping/Bloed cupping/Hijama: Deze behandelvorm grenst aan de illegaliteit in Nederland.
 • THC Wietolie productie en verkoop: Zonder overheidsgoedkeuring THC produceren en verkopen is verboden in Nederland.

Behandelvormen die niet vanuit het aanvullende pakket vergoed worden door elke zorgverzekeraar:

 • Halotherapie: Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ)vergoeden halotherapie niet als de behandeling uitgevoerd wordt als groepsbehandeling. ONVZ vergoedt de behandeling halotherapie als er sprake is van behandeling van een aandoening die gediagnosticeerd is door een arts. Ook de evaluatie dient plaatst te vinden door een arts. Andere zorgverzekeraars die CAT erkend hebben vergoeden halotherapie niet. De behandeling halotherapie wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer erkend door CAT-complementair en CAT-collectief.

Voor CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg geldt dat zij alleen de volgende behandelingen met de volgende prestatiecodes vergoeden per 1 januari 2019:

 • Acupunctuur 24104
 • Chiropractie 24600
 • Homeopathie 24200
 • Osteopathie 24603
 • Natuurgeneeskunde. Hieronder vallen:
  • Antroposofisch consult 24300
  • Auriculotherapie (ooracupunctuur)
  • Haptonomie/Haptotherapie 24517
  • Kinesiologie 24002
  • Musculoskeletale geneeskunde
  • Orthomanuele geneeskunde
  • Reflexzone therapie/voetreflextherapie 24009
  • Shiatsu 24102
   Andere vormen van natuurgeneeskunde vergoeden zij niet 
 • Psychosociale zorg Hieronder vallen:
  • Behandeling psychotherapie 24500
  • Behandeling hypnotherapie 24501
  • Behandeling kunstzinnige therapie 24502
  • Behandeling Gestalttherapie 24503
  • Counseling 24506
  • Behandeling integratieve psychotherapie 24511
  • Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie 24513
  • Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) 24514
  • Behandeling psychomotorische kindertherapie 24515
  • Behandeling emotioneel lichaamswerk 24516
  • Behandeling haptotherapie 24517
  • Psychologische begeleiding 24700
   Andere vormen van Psychosociale therapie vergoeden zij niet

De therapeut moet er voor zorgen dat duidelijk vermeld is op de factuur wat er plaats heeft gevonden tijdens de sessies. Gebruik hierbij bij voorkeur de prestatiecodes van Vektis zoals weergegeven in het CAT-Reglement en zoals weergegeven op deze pagina.

Een factuur dient de volgende informatie te bevatten:
· Landelijke prestatiecode en omschrijving
· Gegevens verzekerde / cliënt
· Naam en persoonlijke AGB code van de behandelaar
· AGB Code van de praktijk
· Naam en logo beroepsorganisatie (in dit geval de st. CAT, voor level 5 tevens RBCZ logo)
· Behandeldatum, aantal behandelingen en bedrag per behandeling.
· Prestatiecode(s) van de behandeling(en)

Bitnami