N

Doe de zelftest

Zelftest: voldoe je aan de eisen van CAT level 3?

Als je voldoet aan alle punten in deze lijst dan kom je in aanmerking voor CAT level 3 therapeutschap:

  • Ik bedrijf een alternatieve of complementaire behandelvorm en ik heb hiervoor een HBO beroepsopleiding gevolgd van tenminste 15 ECTS
  • Ik heb een diploma Medische Basiskennis volgens de PLATO richtlijnen en/of Psychosociale Basiskennis volgens de PLATO richtlijnen of ik geniet vrijstelling hiervoor). Voor deze vrijstelling kan een geldige BIG-registratie vereist zijn.
  • Ik kan na inschrijving voldoen aan de eisen zoals benoemd in hoofdstuk 6 van het CAT-complementair-Reglement 2.4  6 uur Intervisie p/j - Jaarlijks: Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing  - Visitatie 1 x per 5 jaar - VOG niet ouder dan 3 maanden - 6 uur bijscholing MBK/PsBK p/j
Zelftest: voldoe je aan de eisen van CAT level 5?

Als je voldoet aan alle punten in deze lijst dan kom je in aanmerking voor CAT level 5 therapeutschap:

  • Ik voer een complementaire praktijk en heb een complementaire HBO opleiding (minimum 120 ECTS Dit aantal ECTS gaat in de toekomst waarschijnlijk omhoog) die geaccrediteerd is door het CPION, het SNRO SKB of KTNO afgerond + ik heb een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennisvolgens de PLATO richtlijnen (tenzij ik vrijstelling hebOF ik heb een erkende HBO bachelor en minimaal 80 complementaire ECTS behaald.
  • Ik wil me inschrijven bij het RBCZ
  • ik kan na inschrijving voldoen aan de eisen zoals benoemd in hoofdstuk 6 van het CAT-complementair-Reglement 2.4  6 uur Intervisie p/j - Jaarlijks: Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing  - Visitatie 1 x per 5 jaar - VOG niet ouder dan 3 maanden - 6 uur bijscholing MBK/PsBK p/j
Bitnami